Rudolfovo

 W
 W
 W
 W
 W
 W
 W
 %
 V

Status inverterja:

NASTAVITVE BATERIJE
Želena moč baterije [W]:
+=praznjenje, -=polnjenje

NASTAVITVE MREŽE
Vklop mreže:
Omogoči omejevanje konice:
Maksimalna konica na mreži[W]:

NASTAVITVE ALTERNATIVNEGA VIRA
Izbira vira:
Maksimalna moč vira[W]:

NASTAVITVE HRANILNKA ENERGIJE
Izbira hranilnika:
Status:

ODKLOP PORABNIKOV PRI SOC:
Porabniki 1[%]:
Porabniki 2[%]:
Porabniki 3[%]:

Battery SOC

 
 

Battery Power